historie

Stichting Sliedrecht Bruist werd opgericht op 1 december 2010.

Zij stelt zich ten doel Sliedrechts muzikaal talent te profileren en daartoe podia te bieden tijdens periodiek te organiseren muziekfestivals of evenementen.

In 2010 werd door het comité Sliedrecht Bruist op 12 juni een groot festival, op het Dr. Langeveldplein in Sliedrecht, georganiseerd onder het motto “voor en door Sliedrecht”. Financieel werd dit festival mogelijk gemaakt m.b.v. ontvangen sponsorgelden. Nadien waren de comitéleden unaniem van mening dat de organisatie van een dergelijk evenement geen éénmalige zaak mocht zijn. Zij besloten, mede op grond van het feit dat niet alle ontvangen sponsorgelden waren gebruikt, tot de oprichting van een stichting en namen allen zitting in het bestuur van de stichting. Het resterende geld werd als besteedbaar vermogen opgenomen in de Stichting Sliedrecht Bruist.

Evenementen in 2011

Het eerste evenement van de stichting vond plaats op 5 februari 2011 in de grote zaal van partycentrum “De Lockhorst”. Het evenement was vooral gericht op het bedanken van alle sponsoren die 12 juni 2010 mogelijk gemaakt hadden. Zij werden schriftelijk uitgenodigd en kregen gratis toegang. Tijdens deze zeer succesvolle avond werd het podium vooral gevuld door Sliedrechts talent.

Op 26 augustus 2011 werd in partycentrum “De Lockhorst” een benefiet georganiseerd,volledig in het teken van hongerend Afrika.

“Sunday Free” werd op 30 oktober in partycentrum “De Lockhorst” georganiseerd. Helaas lag het aantal bezoekers lager dan was verwacht.

Met een uitvoering van een kerstconcert door het orkest “Musical Souvenir” op 10 december 2011 werd het jaar afgesloten.

De culturele stichting voor Sliedrechts' muzikaal talent